Fakulta podnikohospodářská VŠE získala akreditaci Equis


prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské